Dashboard | +Follow
Blog | Kyra Hasman


Kyra
25 years old
UTeM Alumni
Strategic Marketing Manager
Twitter | Facebook | Instagram

Previous Home Continue


sape ensem lagi? shaheizy sam ke, sam ke, shaheizy ke? miahahaa
Sunday, December 26, 2010 | 17:02 | 0 heartsā™„

hahaha
my lover jgak yg ensem dr dorg :)

Ask me anything